Αγγελία Εργασίας για Λογιστή

Λογιστικό γραφείο στο Νέο Κόσμο Αθηνών, ζητεί λογιστή για πλήρη απασχόληση με τα κάτωθι προσόντα:

  1. Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο,
  2. 5ετή εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία,
  3. Άδεια λογιστή ενεργή,
  4. Μεταφορικό μέσο,
  5. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων της Epsilon,
  6. Καλή γνώση αγγλικών.

Βιογραφικά στο: karamoulas.dimitrios@novaccount.com