Ανακοίνωση Πραγματοποίησης Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι τα  σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2021, τα οποία  θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο 2021 είναι τα:

  • «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας», Τρίτη 18 Μαΐου 2021, ώρες 16:00 με 21:00 και εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ και
  • «Ασφαλιστικά Θέματα», Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρες 16:00 με 21:00, με εισηγήτριες την κα Ελένη Ράπτη, Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Ελένη Βρέκου, Προϊσταμένη Τμήματος Σύνταξης Γήρατος του ιδίου Υπουργείου,

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια  μπορείτε  να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.