Αγγελία Εργασίας για Βοηθό Λογιστή

Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο στο Περιστέρι Αττικής ζητεί βοηθό λογιστή με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση λογιστικού γραφείου και ενασχόληση σε απλογραφικά & διπλογραφικά βιβλία και εργατικά θέματα (ΕΡΓΑΝΗ κλπ) με γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών Epsilonnet. Αμοιβή ικανοποιητική & αναλόγως προσόντων. Συστάσεις άκρως απαραίτητες. Βιογραφικά αποκλειστικά στο email: alexandra.anastasaki@gmail.com