Αναβολή Σεμιναρίου με θέμα “Φόρος Προστιθέμενης Αξίας”

Το σεμινάριο της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των λογιστών – φοροτεχνικών, με θέμα «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας »,το οποίο είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο,Παπαδόπουλο υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, αναβάλλεται λόγω κωλύματος του εισηγητή. 

Για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του θα ενημερωθείτε εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.