Οικονομικά Χρονικά 171

Η πανδημία λειτούργησε ως ψηφιακός επιταχυντής, που φέρνει το μέλλον πιο κοντά στο σήμερα, μετασχηματίζοντας το Δημόσιο, τις επιχειρήσεις, την καθημερινότητα των πολιτών. Η Ελλάδα ψηφιοποιείται. Ακόμα και πολίτες οι οποίοι, υπό κανονικές συνθήκες, ενδεχομένως να μην έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον στο να ενταχθούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, προσαρμόστηκαν και εγκατέλειψαν την «παραδοσιακή» σχέση που είχαν με τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τις τράπεζες, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους.

Τα «Οικονομικά Χρονικά», μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούνται στο νέο τεύχος, παρουσιάζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Η ψηφιοποίηση θεωρείται ότι είναι η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να θωρακιστεί η ελληνική Οικονομία στην πορεία της προς το αύριο. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G, η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ψηφιακό κράτος και οι ψηφιακές δεξιότητες, μπορούν να αποτελέσουν τους καταλύτες αυτής της προσπάθειας και τα κατάλληλα πεδία κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ για την ψηφιακή μετάβαση.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Για να διαβάσετε το περιοδικό παρακαλώ επιλέξτε εδώ.