Κοινή Επιστολή Επιστημονικών Φορέων

Για να διαβάσετε την επιστολή παρακαλώ επιλέξτε εδώ.