Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης Μηνός Απριλίου

Σας γνωρίζουμε ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2021 τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο 2021 είναι τα:

  • «Φορολογικές Διαδικασίες- Φορολογικό Ποινολόγιο», Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, ώρες 16:00 με 21:00 και εισηγητή τον κ. Ηλία Αργυρό τ. Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών,
  • «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας», Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, ώρες 16:00 με 21:00 και εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ και
  • «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ν. 4557/2018», Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρες 16:00 με 21:00 και εισηγητή τον κ. Νικόλαο Χατζηνικολάου Αν. Προϊστάμενο Τμήματος Ι’ – Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών – της  Διεύθυνσης Ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.