Διαδικτυακή Εκδήλωση από το 8ο Π.Τ. Κεντροδυτικής Μακεδονίας