Κοινή Ανοικτή Επιστολή Επιστημονικών Φορέων

Για να διαβάσετε την επιστολή επιλέξτε εδώ.