Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Ανατολικού Αιγαίου

Το 13ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Μυτιλήνη Δωρεάν Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – MY DATA»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου & θα έχει διάρκεια 4 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Τετάρτη 17/03/2021

Ώρες διεξαγωγής: 16:45΄ – 20:45΄

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 13ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 16/03/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 16/03/2021, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο email: oee13pt@oe-e.gr

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν την Τετάρτη 17/3/2021  ο σχετικός σύνδεσμος και κωδικοί εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σεμιναρίου. (https://www.pasde.gr/webinar/jDesktop/Account/Login)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 13ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ελ. Βενιζέλου 6Β, 81100 Μυτιλήνη, oee13pt@oe-e.gr), τηλέφωνο  επικοινωνίας: 22510 25634.