Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Κεντροδυτικής Μακεδονίας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας  σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών – Φοροτεχνικών διοργανώνει, Δωρεάν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Προετοιμασία για το κλείσιμο χρήσης 2020, με όλες τις αλλαγές των διατάξεων, με τεχνικές, πρακτικές εφαρμογές & παραδείγματα»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Χριστόπουλος – Φοροτεχνικός- Οικονομολόγος -συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων – μέλος της «mental Group Γ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες» – τ. καθηγητής ΤΕΙ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη  17 Μαρτίου 2021, από τις 16.00΄-20.00΄.

* Προϋπόθεση συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη (Α.Ε.Ι.), που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2020 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση έτους 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 4ου Π.Τ. με e-mail, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Κυριακή 14/03/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 14 Μαρτίου 2021, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το  σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, μπαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Κυριακή 14/03/2021.

Σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, θα τους αποσταλεί την προηγούμενη ημέρα του σεμιναρίου (Τρίτη 16 Μαρτίου 2021) το link για να συνδεθούν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jp3AmDJ7TCqZs3k8vrlcsg