Πρόεδρος ΟΕΕ: Επίλυση προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί σε όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Για να διαβάσετε την επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, παρακαλώ επιλέξτε εδώ.