Σεμινάριο Athex Academy: Εισαγωγή στα Παράγωγα Προϊόντα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

H Εκπαιδευτική Ακαδημία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Academy) διοργανώνει στις 8, 10, 12 Μαρτίου 8-ωρο σεμινάριο διαδικτυακά (μέσω WEBEX) με θέμα:

Εισαγωγή στα Παράγωγα Προϊόντα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κος Νίκος Χριστοδουλόπουλος, επικεφαλής Ειδικής Διαπραγμάτευσης Παραγώγων της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας, τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους των Παραγώγων προϊόντων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στην πράξη επενδυτικά εργαλεία που έχουν μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, σημαντικές δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου και καλύτερη σχέση ρίσκου/απόδοσης έναντι αντίστοιχων επενδυτικών θέσεων σε μετοχές.

Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στην πράξη επενδυτικά εργαλεία που έχουν μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, σημαντικές δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου και καλύτερη σχέση ρίσκου/απόδοσης έναντι αντίστοιχων επενδυτικών θέσεων σε μετοχές.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής, δείτε εδώ.