Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εμπειρογνωμόνων: Ειδικά θέματα Έκθεσης Εμπειρογνώμονα του νέου Νόμου Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας