Κοινή Επιστολή των Επιστημονικών Φορέων της Χώρας στον Υπουργό Εργασίας για τα Προβλήματα και τις Αστοχίες της ΚΥΑ των 400 Ευρώ

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.