Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης Μηνός Φεβρουαρίου- Προσοχή! Αλλαγή Ώρας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αλλαγή ώρας από 17.00-22.00 σε 16.00-21.00.

Σας γνωρίζουμε ότι τα  σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών –φοροτεχνικών,  έτους 2021, τα οποία  θα πραγματοποιηθούν το Φεβρουάριο 2021 είναι τα:

  • «Παρουσίαση νομοθετικού πλαισίου για τη Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας, ν.4738/2020», Πέμτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 16:00-21:00, με εισηγήτριες τις κυρίες Θεώνη Αλαμπάση Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών της ΕΓΔΙΧ και Σουζάνα Κλημεντίδη, δικηγόρο,
  • «Ρυθμίσεις Οφειλών και Λοιπά Θέματα Εκούσιας Είσπραξης», Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 16:00-21:00, με εισηγήτριες τις κυρίες Γεωργία Πουτογλίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εισπράξεων ΑΑΔΕ, Αναστασία Βοντετσιάνου, υπάλληλο Α΄ Τμήματος και Μαρία Πρηνιωτάκη, υπάλληλο Β΄ Τμήματος της ανωτέρω Διεύθυνσης,
  • «Ειδικά Θέματα Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 και Ανωνύμων Εταιρειών του ν.4548/2018. Παρουσίαση Ειδικών Περιπτώσεων», Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 16:00-21:00, με εισηγητή τον κ.Γεράσιμο Γεωργόπουλο, Προϊστάμενο Τμήματο Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),
  • «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα- Φορολογικό μέρος», Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 16:00 με 21:00 και εισηγητή τον κ. Χρήστο Γιαννόπουλο, τ.Γενικό  Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια  μπορείτε  να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
  •  Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.