Αναβολή Σεμιναρίου Αναγκαίας Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των λογιστών – φοροτεχνικών, με θέμα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα- Φορολογικό μέρος», το οποίο είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2021 με εισηγητή τον κ. Χρήστο Γιαννόπουλο, τ. Γενικό  Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, αναβάλλεται λόγω κωλύματος του εισηγητή. 

Για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του θα ενημερωθείτε εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωση μας.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.