Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τον Καθαρισμό των Γραφείων του Π.Τ. Λάρισας

Σύμφωνα με την αριθ. 20 / 30-11-2020 απόφαση της Τοπικής Διοίκησης προσκαλούμε άπαντες τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους με σκοπό την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του έργου του καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στη Λάρισα (επιφανείας 170 τ.μ.). για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.