Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών – Λογιστική & Ελεγκτική