Μετάθεση των Ημερομηνιών Υποβολής Προσφορών του Ανοιχτού Διαγωνισμού “Συμβουλευτική Καθοδήγηση Κατάρτιση & Πιστοποίηση των Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας…”

Πατήστε εδώ.