Οριστική Ανακήρυξη των Συνδυασμών Υποψηφίων στις Επαναληπτικές Εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2020 για την Ανάδειξη των Μελών της Τ.Δ. του Π.Τ. Ιονίων Νήσων

H Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.),έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του ΠΔ 225/1986, προέβη στην οριστικοποίηση των υποψηφίων στις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης  του  Περιφερειακού  Τμήματος Ιονίων νήσων  του ΟΕΕ που συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω συνδυασμούς… πατήστε εδώ.