Προσωρινή Ανακήρυξη των Συνδυασμών Υποψηφίων στις Επαναληπτικές Εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη των μελών της Τ.Δ. του 16ου Π.Τ.

H Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) στη N/19 Συνεδρίασή της την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, έχοντας   υπόψη τις διατάξεις  του ΠΔ.225/1986, ανακηρύσσει τους υποψήφιους που συμπεριλαμβάνονται στους συνδυασμούς ως παρακάτω… (πατήστε εδώ).