Σημαντικές παρεμβάσεις από την ομάδα εργασίας Υπ. Εργασίας – ΟΕΕ

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις, προς όφελος των λογιστών – φοροτεχνικών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας και της διάδρασης της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας, μεταξύ στελεχών του Υπουργείου Εργασίας και έμπειρων λογιστών – φοροτεχνικών του ΟΕΕ η οποία συγκροτήθηκε πρόσφατα μετά από πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.

Πρόκειται για:

  • Τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις/εργοδότες να υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, από 19/10/2020 έως 31/10/2020 το έντυπο, “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός”.
  • Τη δυνατότητα επανυποβολής του εν λόγω εντύπου ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, έως την ίδια ημερομηνία, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη της αρχικής δήλωσης (όπως εσφαλμένα ποσά ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ημέρες αναστολής και τις μεικτές αποδοχές, λανθασμένα, μη αποδεκτά ή καταργημένα ΙΒΑΝ, κ.ά.).

Οι σημαντικές αυτές παρεμβάσεις αποδεικνύουν ότι, μέσα από τον υγιή διάλογο και τη διαρκή συνεργασία επιλύονται προβλήματα, άμεσα και αποτελεσματικά.