Πρόεδρος ΟΕΕ: Να ενισχυθεί η προστασία των αδύναμων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας

Την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των αδύναμων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας, ώστε να διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η προστασία του σπιτιού τους, πρότεινε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, ο κ. Κόλλιας σημείωσε ότι «η κυβέρνηση, ναι μεν κατάφερε την επιδότηση του ενοικίου παρά τις ενστάσεις των θεσμών, αλλά θα πρέπει να προστατεύσει και ακόμα περισσότερο τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν αρκεί μόνο η καινοτόμα ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της πρώτης κατοικίας που έχει κατασχεθεί να συνεχίζει να μένει στο ακίνητο, πληρώνοντας κάποιο συμφωνημένο αντίτιμο και δίνοντάς του τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου. Θα πρέπει να επιβραβεύεται για την τήρηση των δεσμεύσεων του η συνέπεια του οφειλέτη και να πριμοδοτείται το φυσικό πρόσωπο στην επανάκτηση της πρώτης κατοικίας».
Έδωσε, μάλιστα, ως παράδειγμα προτεινόμενου μέτρου, τα καταβεβλημένα μισθώματα να αφαιρούνται από την τελική τιμή επανάκτησης του ακινήτου.

Συνολικά, για το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, τόνισε ότι αλλάζει ριζικά το πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, ενσωματώνει όλα τα εργαλεία ρύθμισης οφειλών που ήδη υπάρχουν, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο και δίνοντας στον οφειλέτη (φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιχειρήσεις) τη δυνατότητα της εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής του, μέσω αίτησης, που κατατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ χαρακτήρισε σημαντικό ότι δεν μετακυλίονται τα χρέη στην επόμενη γενιά, μετά από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
Πρότεινε, επίσης, την ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναπροσαρμογή του ύψους της ρύθμισης, αφού πρώτα εξετάζεται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.

Σημείωσε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα συμβάλει καθοριστικά στην αποφυγή της αφερεγγυότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση χαρακτήρισε και την εισαγωγή του ηλεκτρονικού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης και κατηγοριοποίησης ενδιαφερομένων οφειλετών, αφού δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να αναζητήσει συμφέρουσες λύσεις και να αποφύγει να βρεθεί προ τετελεσμένου γεγονότος.

Σε ό,τι αφορά τον εμπειρογνώμονα, (άρθρο 66 – περίπτωση α’) θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «φυσικά πρόσωπα, ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) με συναφή προϋπηρεσία επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή πιστοποιημένοι λογιστές – φοροτεχνικοί με επαγγελματική άδεια Α’ τάξης ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές, φοροτεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες». Επίσης, προτείνεται να οριστεί κατώτατη τιμή αμοιβής.

Για τον διαχειριστή αφερεγγυότητας, ο κ. Κόλλιας πρότεινε ο ορισμός του συνδίκου να γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση από το μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας, και όχι από τον αιτούμενο την πτώχευση ή τον πιστωτή, εκτός από την περίπτωση που εντός πέντε (5) ημερών τα 2 μέρη, οφειλέτης και πιστωτής, συμφωνήσουν σε πρόσωπο κοινής αποδοχής για διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προτείνει να ισχύσει η διάταξη του άρθρου 4 του Π.Δ. 133/2016 ως προς τη σύνθεση των μελών της Επιτροπής.

Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 230 πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: «ή εταιρεία παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης». Είναι αναγκαία η συμπλήρωση καθώς αποκλείονται οι εταιρείες παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Για τη διαρκή επιμόρφωση των διαχειριστών αφερεγγυότητας λογιστών – φοροτεχνικών (Άρθρο 235), το ΟΕΕ προτείνει την πιστοποίησή του ως αρμόδιο για την επιμόρφωση των λογιστών – φοροτεχνικών και την υλοποίηση ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων, με απώτερο στόχο την ενημέρωση – εκπαίδευση των διαχειριστών αφερεγγυότητας με τις αλλαγές και τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Το ΟΕΕ ήδη πραγματοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας για οικονομολόγους του Ιδιωτικού Τομέα, σε όλη την Ελλάδα, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.