Αγγελία Εργασίας

Ανώνυμη Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά άτομο με εμπειρία στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@edeka.com.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 – 5156578.