Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση κλιματιστικών

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε, στην N/15/01-09-2020 συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης και καλής λειτουργίας των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ στα παρακάτω κλιματιστικά μηχανήματα… πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.