Προκήρυξη Εκλογών στο 16ο Π.Τ.

Η Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

Α. τις διατάξεις:

  • του Ν. 1100/80, όπως ισχύει
  • του πδ 225/86, όπως ισχύουν

Β. την απόφαση της Ν/16/15-9-2020 Συνεδρίασης της Κ.Δ.

προκηρύσσει επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης (Τ.Δ.) του Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ.) Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε.

  1. Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 από 08:00 μέχρι 18:00.
  2. α) Δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές των μελών της ΤΔ του ΠΤ Ιονίων Νήσων έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου και Λευκάδας που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2019 καθώς και όσοι εγγραφούν στο Ο.Ε.Ε. μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών της ΤΔ του ΠΤ Ιονίων Νήσων έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου και Λευκάδας που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2019 καθώς και όσοι εγγραφούν στο Ο.Ε.Ε μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

γ) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20.00 και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής ή κατάθεσης του ατομικού παράβολου υποψηφιότητας , το οποίο ορίζεται σε δύο (2) ευρώ.

  1. Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν δηλώσει ότι διαμένουν μόνιμα στην Ιθάκη ,στους Παξούς και Αντίπαξους θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως σε Ειδικό Εκλογικό Τμήμα στην Αθήνα ή σε εκλογικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκει διοικητικά το νησί τους.
  2. Τα εκλογικά τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου και Λευκάδας, τα μέλη που θα πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, ο χώρος όπου θα λειτουργήσουν καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γνωστοποιηθούν με ειδική ανακοίνωση της Κ.Δ.
  3. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και επιπλέον σε μια ημερήσια εφημερίδα των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνει το ΠΤ Ιονίων Νήσων.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο  Πρόεδρος του ΟΕΕ

               Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας