Πρόσκληση Συμμετοχής για τα Βραβεία Ελλήνων Εφευρετών

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προκηρύσσουν τον 4ο Διαγωνισμό Απονομής Βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις, οι οποίες συνέβαλλαν ή μπορούν να συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας (Νόμος 1733/1987 άρθρο 20, και ΚΥΑ14113/ΕΦΑ/3850/13.01.2003).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων σύστησε Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων, η οποία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.
Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις κατηγορίες εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την εφεύρεση:
1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου.
2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση.
3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ