Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιχειρηματικότητα” | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν από κοινού το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιχειρηματικότητα» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι σπουδές στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι οι πλέον κατάλληλες και αξιόπιστες για εκείνους και εκείνες που σκέφτονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή επιθυμούν να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες! Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.