Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών για τον Καθαρισμό των Γραφείων του 12ου Π.Τ.

Η Τοπική Διοίκηση του 12ου Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στην 12/2020 συνεδρίασή της, να προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, που θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων του 12ου Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του ΟΕΕ (Γ. Σεφέρη 80 Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΙΑ 85100 Ρόδος), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€), πλέον ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.