Ενημέρωση για τις συναντήσεις της τεχνικής ομάδας του ΟΕΕ με στελέχη του Υπ. Εργασίας

Στο πλαίσιο των συναντήσεων της τεχνικής ομάδας του ΟΕΕ με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας συζητήθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους λογιστές – φοροτεχνικούς και τις επιχειρήσεις, όπως και θέματα αναφορικά με την επικείμενη νομοθέτηση σχετικά με τον ΕΦΚΑ και την εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

  • στην αδυναμία ορθής αντιμετώπισης των αναστολών,
  • στην αποτύπωση και καταβολή της ετήσιας αδείας, του επιδόματος αδείας και του Δώρου Χριστουγέννων 2020.
  • τα προβλήματα και τα αντικίνητρα εφαρμογής του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Πολλά θέματα επιλύθηκαν με τη άριστη συνεργασία των μελών της τεχνικής ομάδας και ακολούθησε η έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίων. Για κάποιες περιπτώσεις υπήρξε εξατομικευμένη αντιμετώπιση λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.

Στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ σε ειδικό χώρο με την ονομασία «ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΕΕ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Κοινής Τεχνικής Ομάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με το Υπουργείο Εργασίας.