Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών του άρθρου 16 ν.4182/2013 που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής, οι οποίοι θα διοριστούν, σύμφωνα με τη σειρά που θα λάβουν στην ως άνω κλήρωση, ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές, διοικητές κοινωφελών ιδρυμάτων ή κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 23/09/2019 και ώρα 2 μ.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Κολωνού 2, Αθήνα), ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών.

Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως την 28/08/2020 και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τα εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα που διορίστηκαν σε υπόθεση και έχουν ολοκληρώσει το έργο τους.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (πατήστε εδώ) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων.

Για να περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.