ΟΕΕ: Καταδικάζουμε την άνανδρη επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης

Η άνανδρη επίθεση εναντίον υπαλλήλων της ΔΟΥ Κοζάνης, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι απόλυτα καταδικαστέα.

Στεκόμαστε δίπλα στο σύνολο των συναδέλφων μας στην Κοζάνη και στις οικογένειες των νοσηλευομένων.

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας δηλώνει απερίφραστα ότι είναι και θα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε έκφραση βίας εναντίον λειτουργών του Δημοσίου.

Το περιστατικό αυτό ανοίγει τη συζήτηση για την ενίσχυση των μέτρων φύλαξης και ασφάλειας των ΔΟΥ και των δημοσίων υπηρεσιών, που έχουν συναλλαγές με το κοινό.

Είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας.