«Εφαρμόζοντας την αειφορική μετάβαση: Η Ατζέντα 2030, η συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, Εφαρμόζοντας την αειφορική μετάβαση: Η Ατζέντα 2030, η συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία.

Σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (www.unsdsn.org), το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών (https://www.aueb.gr/) σας προσκαλεί στο Επαγγελματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο: «Εφαρμόζοντας την αειφορική μετάβαση: Η Ατζέντα 2030, η συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία».

Το σεμινάριο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φέρει την αιγίδα, την υποστήριξη και την αναγνωρισιμότητα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (www.unsdsn.org).

Η επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί σε ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Φοίβη ΚουντούρηΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Συμπρόεδρος UNSDSN Greece, Διευθυντής του EIT Climate KIC Hub Greece. 

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου  2020, οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Τρίτη και ώρες  6:00-9:00 μμ. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 51 ώρες.

Το σεμινάριο εστιάζει στους έξι πυλώνες αειφορικής μετάβασης (roadmap2050.report):
1.  Εκπαίδευση, φύλο, ανισότητα
2.  Υγεία, ευζωία και δημογραφία
3.  Ενεργειακή απολιγνητοποίηση και βιώσιμη βιομηχανία
4.  Ζωή στη στεριά, ζωή στο νερό, καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας και βιώσιμη ανάπτυξη
5.  Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
6.  Ψηφιακή επανάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη

Οι οποίοι διέπονται από τις δύο βασικές αρχές:

Α. Tης στρατηγικής “leaving no one behind”

Β. Tης κυκλικής οικονομίας

Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)

 1. Συνθέτοντας το πεδίο για τη μετάβαση στην Αειφορία: Agenda 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 2. Βιώσιμη Χρηματοδότηση
 3. Stranded Assets
 4. Κυκλική Οικονομία
 5. Ενεργειακή Απολιγνητοποίηση
 6. Ψηφιακή Επανάσταση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 7. Μπλε Ανάπτυξη, Αειφόρος Ναυτιλία και Λιμάνια
 8. Ηλεκτρονική Κινητικότητα
 9. Βιώσιμες Μέθοδοι Διοίκησης και Διαχείρισης με έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 10. Διαχείριση Αποβλήτων
 11. Βιώσιμη Εκπαίδευση
 12. Καινοτομία και Νεοφυείς Επιχειρήσεις
 13. Νομικές Πτυχές της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας.Δημόσιες και Ιδιωτικές Επενδύσεις
 14. Νομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 15. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ, για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.