Σεμινάριο Αναγκαίας Εκπαίδευσης: “Φόρος Προστιθέμενης Αξίας”

Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο σεμινάριο της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών –φοροτεχνικών, έτους 2020, με θέμα “Φόρος Προστιθέμενης Αξίας”, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 (ώρες 17:00 με 22:00), με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ.    

Σας υπενθυμίζουμε ότι το σεμινάριο  μπορείτε  να το παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (LiveStreaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.