Συνεργασία ΟΕΕ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διοργανώνει σεμινάριο για την επιμόρφωσή των Ειρηνοδικών σε θέματα Μακροοικονομίας, Μικροοικονομίας και Τραπεζικά – Χρηματοοικονομικά.
Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 25 ωρών και θα πραγματοποιηθεί εντός 5 συνεχόμενων ημερών (6 Ιουλίου – 10 Ιουλίου 2020, κατά τις ώρες 16:00 – 21:00). Το σεμινάριο θα απευθύνεται στο σύνολο των Ειρηνοδικών της χώρας, ενώ δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησής του και από τους υπόλοιπους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Θα μεταδοθεί ζωντανά (με τη διαδικασία Live Streaming) και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής – παρέμβασης υπό τη μορφή γραπτής υποβολής ερωτήσεων και αποριών επί των θεματικών του σεμιναρίου. Το αντίστοιχο βιντεοσκοπημένο υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το σεμινάριο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και διατίθεται στους δικαστικούς λειτουργούς δωρεάν.