Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση της Τήρησης των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Κ.Δ., της ΣτΑ και λοιπών εκδηλώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) αποφάσισε στην Ν/8/14-05-2020 συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.), της Συνόδου της Αντιπροσωπείας (ΣτΑ) και λοιπών εκδηλώσεων σε εξωτερικό συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.