ΟΕΕ: Να αναβαθμιστούν τα οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Την αναβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του Προέδρου, Κωνσταντίνου Κόλλια, προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου περί Αναβάθμισης της Εκπαίδευσης, οι προτάσεις του ΟΕΕ περιλαμβάνουν τόσο τη διατήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων οικονομικών μαθημάτων, όσο και την ένταξη νέων στις τάξεις του Λυκείου.

Συγκεκριμένα, προτείνεται:

  • Η εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας», ως μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
  • Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», ως διακριτό-αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο, ενταγμένο στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής, να διδάσκεται με τον ίδιο αυξημένο αριθμό ωρών διδασκαλίας που θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα του Προσανατολισμού για λόγους ισοτιμίας και εμβάθυνσης των αντικειμένων. Επίσης, να έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για την εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίο.
  • Το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο μάθημα για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
  • Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης (2) ώρες εβδομαδιαία.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, «στο σχολείο, η οικονομική επιστήμη αποτελεί απαραίτητη γενική γνώση(…). Η αναγκαιότητα εξοικείωσης με βασικές έννοιες, που διαμορφώνουν οικονομική σκέψη, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή της οικονομικής ευημερίας των αυριανών πολιτών και των κοινωνιών, μέσα στις οποίες αυτοί θα διαβιούν».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής (πατήστε εδώ).