Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης

Το 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στο Ηράκλειο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: 

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 & θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Ώρα έναρξης 16:30

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Λιάζος Παλαιολόγος, Σύμβουλος Εργασιακών & Φορολογικών, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1.Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.

2.Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).

3.Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14οΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχριτις 12 Ιουνίου 2020, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 14ουΠ.Τ. Ανατολικής Κρήτης (Εθν. Αντιστάσεως 105, 71306 Ηράκλειο- www.oeetak.gr), αλλά και ηλεκτρονικά (πατώντας εδώ) και με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@oeetak.gr.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν ο σχετικός σύνδεσμος και κωδικοί εισόδου στην πλατφόρμα. Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2810 223997.