Ανακοίνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική», στις παρακάτω κατευθύνσεις:
i) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
ii) Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
iii) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.