Ανακοίνωση Πραγματοποίησης Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών –φοροτεχνικών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν το Μάιο και τον Ιούνιο 2020 είναι τα:

  • «Ασφαλιστικά Θέματα», Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτριες την κα Ελένη Ράπτη, Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Ελένη Βρέκου, Προϊσταμένη Τμήματος Σύνταξης Γήρατος του ιδίου Υπουργείου,
  • «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητές τον κ. Αθανάσιο Σαφαρή αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ και την κα Βασιλική Γιοβά υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ,
  • «Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί Φόροι σε Νομικά Πρόσωπα», Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Ματθαίο Χαπίδη αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ,
  • «Ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι υποχρεώσεις των λογιστών –φοροτεχνικών και ελεγκτών σχετικά με την Πρόληψη και Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το Ν.4557/2018. Πρακτικά Παραδείγματα», Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτρια την κα Ευδοξία Καψαλάκη, Γενική Διευθύντρια Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Στέλεχος στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Γ΄ Μονάδα,
  • «Εργασιακά Θέματα», Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00,με εισηγήτριες την κα Βασιλική Τσιώλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Χαραλαμπία Γαλανοπούλου, τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντονισμού και Προγραμματισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ιδίου Υπουργείου και
  • «Φορολογικές Διαδικασίες – Φορολογικό Ποινολόγιο μετά το Ν. 4646/2019», Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Ηλία Αργυρό τ. Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.