Έκπτωση 15% στα μέλη του ΟΕΕ για το σεμινάριο “Βασικά στοιχεία μετοχικών επενδύσεων”

H Εκπαιδευτική Ακαδημία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXAcademy) στο πλαίσιο ενίσχυσης τηςμετοχικής ιδέαςδιοργανώνει στις 18 & 19 Ιουνίου 2-ήμερο σεμινάριο διαδικτυακά (μέσω WEBEX) με θέμα:

Βασικά στοιχεία μετοχικών επενδύσεων (ΧΑ)

Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κος Σπύρος Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, πρώην στέλεχος της Χρηματιστηριακής Αγοράς (20 έτη), πιστοποιημένος σε θέματα Αναλύσεων, Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο της οικονομίας,

Θα γνωρίζουν τον προσδιορισμό / αποτίμηση της αξίας των τίτλων μετοχών μίας εταιρίας,

Θα γνωρίζουν τους κυριότερους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων,

Θα εισαχθούν στην μορφή ανάλυσης αξιογράφων που ονομάζεται Τεχνική Ανάλυση,

Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στην πράξη τα παρόντα επενδυτικά εργαλεία για την επιλογή μετοχών,

Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στην πράξη τα παρόντα επενδυτικά εργαλεία για την επιλογή μετοχών,

Θα είναι σε θέση να επιλέγουν την καταλληλότερη στρατηγική αγοράς μετοχών και Διαχείρισης προσωπικού Χαρτοφυλακίου.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής,δείτε εδώ.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής είναι έως και την

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020.