Έκπτωση στα μέλη του ΟΕΕ για το σεμινάριο “Εισαγωγή στα Παράγωγα Προϊόντα του Χ.Α.”

H Εκπαιδευτική Ακαδημία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXAcademy) διοργανώνει στις 3 & 4 Ιουνίου 2-ήμερο σεμινάριο διαδικτυακά (μέσω WEBEX) με θέμα:

Εισαγωγή στα Παράγωγα προϊόντα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εισηγητής του Σεμιναρίου θα είναι ο κος Νίκος Χριστοδουλόπουλος,επικεφαλής Ειδικής Διαπραγμάτευσης Παραγώγων της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας, τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους των Παραγώγων προϊόντων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στην πράξη επενδυτικά εργαλεία που έχουν μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, σημαντικές δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου και καλύτερη σχέση ρίσκου/απόδοσης έναντι αντίστοιχων επενδυτικών θέσεων σε μετοχές.

Θα είναι σε θέση να επιλέγουν την καταλληλότερη στρατηγική Παραγώγων με βάση την άποψή τους για την πορεία μιας μετοχής ή της ευρύτερης αγοράς, αλλά και την επενδυτική τους φιλοσοφία.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής, δείτε εδώ.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής είναι έως και την

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020.