Οι Επιπτώσεις της Υγειονομικής Κρίσης στην Ελληνική Οικονομία και Προτάσεις για την Επόμενη Μέρα