Ανακοίνωση του ΟΕΕ για τη Λειτουργία των Γραφείων του

Στο πλαίσιο της επανέναρξης λειτουργίας των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Πολιτεία, η εξυπηρέτηση των πολιτών, μελών του ΟΕΕ και λογιστών – φοροτεχνικών θα γίνεται μόνο με χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά. Για περιπτώσεις, μόνο για εξαιρετικά επείγοντα θέματα, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλο τρόπο, η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνεται με φυσική παρουσία κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους στα τηλέφωνα των Υπηρεσιών μας, στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Τμήματα. Για την προστασία της υγείας των υπαλλήλων μας, αλλά και την αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας υγείας, πρέπει κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων να τηρούνται τα ατομικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας).

Υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες, εξυπηρετούμε εξ’ αποστάσεως τα μέλη μας, τους λογιστές – φοροτεχνικούς και τους πολίτες μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΕΕ.

Τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπηρεσιών μας σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.