Ανακοίνωση για την εκ νέου παράταση της υποβολής από τους λογιστές – φοροτεχνικούς της Υ.Δ. του Ν.4093/2012 του έτους 2020

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοινώνει την εκ νέου παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της προβλεπόμενης Υ.Δ. του Νόμου 4093/2012, μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020.