Ανακοίνωση για την Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος προσπαθεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, παρέχοντας εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες στα μέλη του και τους λογιστές – φοροτεχνικούς.

Για την εξυπηρέτησή τους θα είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε θέμα η ηλεκτρονική διεύθυνση oee@oe-e.gr, στην οποία θα αποστέλλονται έγγραφα και αιτήσεις, που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες του ΟΕΕ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι αιτήσεις εγγραφής μέλους ή χορήγησης επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή -φοροτεχνικού Β’ τάξης μπορούν να διαβιβάζονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως αρχεία PDF.

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2105227413.

Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία είναι διαθέσιμες και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας.