Προκήρυξη για την ανάδειξη των μελών της Τ.Δ. του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε.

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις:
➢ του Ν. 1100/80, όπως ισχύει
➢ του πδ 225/86, όπως ισχύουν

Β. την απόφαση της N/4/10-11-2020 συνεδρίασης της Κ.Δ.
προκηρύσσει επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης (Τ.Δ.) του Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ.) Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.