Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Αγορά Ακινήτου στην Κοζάνη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την αγορά ακινήτου στη Κοζάνη συνολικού εμβαδού περίπου εκατό σαράντα τεσσάρων σαράντα (144 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων, για την στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.

Θα προτιμηθούν ακίνητα που βρίσκονται στο κέντρο ή πλησίον του κέντρου της πόλης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ στην Κοζάνη (Κωστή Παλαμά 6).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 29 Απριλίου 2020.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να το προμηθευτούν πατώντας εδώ.

Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας