Έναρξη νέου κύκλου εξ Αποστάσεως Προγράμματος Εκπαίδευσης: «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Ανακοινώνουμε την έναρξη του Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, με τίτλο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα».

Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια δέκα (10) εβδομάδες, πρόκειται να εκκινήσει στις 30 Μαρτίου 2020 και να ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου 2020. H περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση, και στη συνέχεια να μεταδώσει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια του οργανισμού και στην πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, που θα έβλαπταν τη λειτουργία και το κύρος του, αλλά και ατομικά τους εργαζόμενους. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα έχει δομηθεί σε 8 εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 64 ώρες εκπαίδευσης. Κάθε εκπαιδευτική εβδομάδα, αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί σε αυτήν, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης και η σχετική βιβλιογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.